Nội thất Hân phát bảo hành cho mọi sản phẩm, 02 năm về chất lượng. Sữa chữa miễn phí do lỗi của nhà sản xuất.